top of page
  • at1studio

กฎหมายก่อสร้างบ้าน ตอนที่ 1 ระยะถอยร่น


การออกแบบบ้าน ต้องทราบเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาติก่อสร้าง โดยในตอนนี้จะเสนอบทความพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องระยะถอยร่นของอาคาร หรือ ระยะ Set Back

ทั้งนี้กฏหมายการออกแบบบ้านเรื่องระยะร่นนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสัดส่วนของแต่ละเจ้าของทรัพย์สินให้ชัดเจน และสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัวไม่ล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี กฎหมายการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเรื่องระยะถอยร่นที่สำคัญ มีดังนี้


1. บ้านสูงไม่เกิน 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 6 เมตร จะต้องถอยตัวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตร2. บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 10 เมตร จะต้องถอยตัวอาคาร ห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร


3. บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 10-20 เมตร จะต้องสร้างอาคาร ถอยห่างจากเขตที่ดิน เป็นระยะ 1 ใน 10 เท่า ของความกว้างถนน


4.บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตรและสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 20 เมตรขึ้นไป จะต้องสร้างอาคาร ถอยห่างจากเขตที่ดินเป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร#กฏหมายก่อสร้าง

Comments


© Copyright at1studio company limited
bottom of page