top of page
  • at1studio

เรื่องที่ควรรู้ขั้นต้นในการเลือกแบบก่อสร้างบ้าน


เราจะหาแบบบ้านได้จากที่ไหน

หนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับบ้าน

เวปไซท์ที่มีแบบบ้านให้ดาวน์โหลด

แบบบ้านจากบ้านที่สร้างแล้วของพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ หรือ เพื่อน

แบบบ้านจากการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกสิ่งที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับการเลือกแบบบ้าน

ความต้องการของผู้ใช้และคนในครอบครัว

จำนวนสมาชิกในครอบครัว

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ใช้และครอบครัว

สภาพแวดล้อมของที่ตั้งอาคาร เช่น แสงแดด ลม

แบบบ้านมีกี่ประเภท? โดยทั่วไปแบบบ้าน จะมีอยู่ด้วยกันสองประเภท คือ

แบบบ้านสำเร็จรูป คือแบบบ้านที่มีการกำหนดรูปแบบไว้แล้วเป็นมาตรฐาน แต่ก็อาจนำมาปรับแต่งได้บ้างเล็กน้อย

แบบบ้านเฉพาะซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก คือ แบบบ้านที่ออกแบบขึ้นมาใหม่เฉพาะบ้านของคุณเท่านั้น ซึ่งต้องจ่ายค่าออกแบบให้กับสถาปนิก

สำหรับแบบบ้านสำเร็จรูป เราสามารถหาแบบจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้สะดวกทางอินเตอร์เนต บางแห่งอาจมีการคิดราคาค่าแบบ บางแห่งก็ให้ฟรี โดยแบบบ้านฟรีที่เป็นที่นิยมก็คือของกรมโยธา เราสามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดได้ที่ http://www.yotathai.com/yotanews/plan-for-people-2559 ซึ่งได้จัดเตรียมแบบบ้านต่างๆไว้ให้ประชาชนทั่วไป

#แบบบ้าน

Yorumlar


© Copyright at1studio company limited
bottom of page